Forsiden
 

Malt Provsti


Sager der ønskes behandlet på et provstiudvalgsmøde, skal være provstiudvalget i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse.

Mødedatoer vil fremgå af "provstiets kalender".

Provstiets kalender

Info-aften på Askov Højskole

Ca. 120 menighedsrådsmedlemmer, såvel nyvalgte som genvalgte, deltog i info-aftenen på Askov Højskole den 31. januar 2017. Aftenen gav deltagerne et indblik i provstiet, forretningsgange, samarbejdet mellem præst og menighedsråd, bygningsvedligeholdelse m.m.

Vellykket konference om "Livet i landdistrikterne"

 

 

 

 

 

 

 

Ca. 85 personer fra lokalråd og menighedsråd deltog i konferencen "Livet i landdistrikterne" om samspillet mellem kommune, foreninger og kirke. Konferencen fandt sted d. 15. marts i Københoved Forsamlingshus.

Kirke- og foreningsliv

Rapport

Kort over Provstiet

Find sognene i provstiet på kortet
Sogne i Malt Provsti

Malt Provsti

(opr. ”Malt med flere herreders provsti”). Provstiet har, trods kommunalreformen og adskillige ændringer af provstiets afgrænsning gennem årene, bevaret den gamle benævnelse: Malt Provsti. Malt er en landsby få km. fra Vejen. Stedet lagde navn til et af de middelalderlige herreder, der gennem århundreder tjente som forvaltnings-enheder for kongemagten.

Provstiet blev ved kommunalreformen i 2007 omdannet således, at det nu omfatter alle sognene i Vejen kommune. En markant historisk ændring var i den forbindelse, at provstiet fik tillagt sogne syd for Kongeåen (sognene i den tidl. Rødding kommune) da Tørninglen Provsti blev nedlagt.

 

Ribe Stifts hjemmeside

Link til Ribe Stifts hjemmeside
 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk