Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Børne/unge-præsten

 

Nyhedsbrev fra børne/unge-præsten i Malt Provsti

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra børne/unge-præsten i Malt Provsti.

I august 2018 blev jeg ansat som henholdsvis sognepræst i Føvling-Stenderup og børne/ungepræst i Malt Provsti.

Nu er der gået et halvt år, og jeg vil berette lidt om, hvad jeg tænker om stillingen som børne/ungepræst og hvad jeg har gang i.

Udgangspunktet for min stilling som børne/unge-præst var, at der ikke på forhånd lå nogle bestemte opgaver, jeg skal varetage. Så indtil videre skal jeg i samarbejde med den følgegruppe, der blev etableret i forbindelse med stillingen, udarbejde tiltag for børn og unge, som kan bidrage til det arbejde sognepræsterne allerede i forvejen gør for børn og unge ude i sognene.

Der er 2 spor at gå ad i dette arbejde. Det ene spor er at give viden om kristendom, fortælle bibelhistorie f.eks, hvilket kan gøres på mange måder. Det andet er sjælesorg.

Jeg har brugt en del af mit første halve år til at besøge sognepræsterne i Malt Provsti for at kortlægge, hvilke opgaver, der kunne ligge for en ekstra ressource som mig.

Det var naturligvis forskellige meldinger, jeg fik her. Et par af præsterne, der er nye i deres stillinger, har udtrykt behov for forskellige former for vejledning til konfirmandforberedelse.

Andre har gjort mig opmærksom på at ungdomsuddannelserne i Vejen nok kunne have brug for en studenterpræst.

Dertil har flere præster gjort opmærksom på, at det på den ene eller anden måde halter med minikonfirmandundervisningen, hvilket som regel skyldes mangel på tid og kræfter hos sognepræsten. For selvom det egentlig ikke er sognepræstens ansvar, at der etableres minikonfirmandundervisning i sognene, forventes det, at præsten som minimum skal være primus-motor.

På dette punkt tænker jeg, at “Jesus på slottet” kunne komme i spil som delvis erstatning for minikonfirmandsundervisningen - med mindre man allerede har en veletableret minikonfirmandundervisning, der fungerer godt.  Sønderskov museum har sagt “ja” til at huse dette arrangement, hvorfor dets navn vil blive “Jesus på Sønderskov”. 

“Jesus på slottet” er en form for totalteater, hvor børn fra skolernes 3. klasser møder hovedpersonerne i Det nye Testamente i skikkelse af primært præster, der er klædt ud som dem og spiller dem. Projektet er et skole-kirke arrangement og vil dermed i sin form være oplysende og ikke-forkyndende.

Oprindeligt var det planlagt, at “Jesus på Sønderskov” første gang skulle afvikles i maj 2019, men da det ikke kunne nås, vil det først blive i juni 2020. I mellemtiden vil præsterne besøge “Jesus på slottet” i et andet provsti og således bedre kunne tage stilling til, om det er noget for dem at deltage i. - præster er jo ikke uddannet til at skulle optræde som skuespillere, så det må være en absolut frivillig opgave.

Angående mig selv i stillingen som børne-ungepræst kan jeg oplyse, at jeg i november var på “Folkekirkens projektlederkursus”. Således skulle jeg gerne være bedre klædt på til at være projektleder.

Men jeg står også til rådighed for mindre opgaver, hvor jeg f.eks. kommer ud og fortæller i kirke eller konfirmand eller skolesammenhæng.

F.eks. har jeg været i Folding Kirke for at deltage i en kirkelegestue, hvor jeg fortalte om den fortabte søn for helt små børn, - og i Gesten Kirke for at fortælle om stilhed i forbindelse med Gesten Skoles emneuge om “stille steder”. På Højmarks-skolen i Holsted har jeg talt om mit kommende arbejde som børne-unge-præst for en 8. klasse. Her blev det mig atter klart, at når det drejer sig om unge efter konfirmationsalderen, så er det især spørgsmålet om forholdet mellem at tro på Gud og tro på videnskaben, der trænger sig på. Det gav mig ideén til at arbejde med et kvalificeret svar til unge mennesker om dette emne i børne/unge foredragsform.

Derudover er jeg med i SUK (sogn-unge-kirke) for Ribe stift og har været på SUK´s konfi-pilot-projekt i Løgumkloster: En weekend for sidste års konfirmander, dem, som har haft en særlig interesse for konfirmandundervisningen og derfor gerne vil have mere. Weekenden indeholdt i år bl.a. besøg af Sigurd Barrett, der fortalte om sit liv og om sin tro, samt et natløb, hvor bibler skulle smugles ind i Nord Korea. SUK i Ribe stift skal i gang med at planlægge en tilsvarende weekend i 2019.

Dette er mine tanker og handlinger her og nu i en stilling, der endnu er under udarbejdelse.

Endelig har jeg oprettet en facebookside “Børne/unge-præst Eva Holm Riis”, hvor man kan se nærmere.

Med venlig hilsen

Eva Holm Riis

Sognepræst og børne/unge-præst.

 

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk