Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Kalender

 

Kalender

Sted: Centralhotellet i Holsted

Budgetsamråd og offentligt orienteringsmøde omkring valg til PU og Stiftsråd

Dagsorden til budgetsamrådet Dagsorden til offentligt orienteringsøde om valg til PU og Stiftsråd

1. Menighedsrådene træffer beslutning om besluttende samråd og om hvorvidt

    personalenormeringen skal fastsættes af provstiudvalget.

 

2. Referat af de hos kommunalbestyrelsen indhentede oplysninger om den økonomiske situation.

 

3. Drøftelse af behov og muligheder i 2022 – drift og anlæg

 

4. Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling i provstiet: Investeringsønsker/behov, 

    udskrivningsgrundlag i forhold til antal folkekirkemedlemmer og perspektiver for fremtidig drift.

 

5. Fremlæggelse af provstiudvalgskassens endnu ikke reviderede regnskab for 2020.

 

6. Orientering om provstiudvalgets budget for 2022.

 

7. Beslutning om ansættelse af fælles personalekonsulent med Varde og Grene Provstier.

    Samarbejdet etableres på grundlag af Lovbekendtgørelse nr. 771 af den 24. juni 2013 § 43.

    Udkast til samarbejdsvedtægt samt budget er bilagt denne indkaldelse.

    Såfremt samarbejdet besluttes, vil udgiften de 2 første år blive afholdt af resterende pulje vedr.

    feriemidler under provstiudvalgskassen og fremadrettet afsættes årligt et beløb.

    Endvidere skal vælges 1 formand, 1 kontaktperson samt 1 suppleant til den fælles bestyrelse.

 

8. Eventuelt.

 

1) Valg af dirigent.

2) Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed.

3) Redegørelse for stiftsrådets virksomhed.

4) Gennemgang af reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd.

5) Fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalg, jf. § 1.

6) Valg af valgbestyrelse (3 medlemmer), som har ansvar for valg af menighedsrepræsentanter og valg af          

    præsterepræsentant til provstiudvalg samt for valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd.

7) Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til henholdsvis valg af menighedsrepræsentanter til

    provstiudvalg, valg præsterepræsentant til provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd.

 

Ad. 5) Til provstiudvalget vælges mindst 4-8 læge medlemmer samt 1 repræsentant for provstiets

           præster. Antallet af læge medlemmer fastsættes ved stemmeflertal. Til stiftsrådet vælges 1

           menighedsrepræsentant.

 

Ad. 7) I Malt Provsti har praksis indtil nu været 4 valgte medlemmer fra de 4 tidligere kommuner: Vejen,

           Rødding, Holsted og Brørup.

           De valgte medlemmer er: Bent Nielsen, læg medlem (modtager ikke genvalg), Margrethe B. Wind,

           læg medlem (modtager ikke genvalg) Marianne Borg, Vejen Menighedsråd (modtager genvalg),

           Conny Callesen, Åstrup Menighedsråd (modtager genvalg).

           Præsterepræsentant Jacob Bjorholm (modtager genvalg)

 

           Til stiftsrådet er valgt Elna Jørgensen, Vejen Menighedsråd (modtager genvalg).

 

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk