Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Nyt fra Ribe Stift

Stillingsopslag

Overenskomstansat sognepræst i Nørre Vium-Herborg-Troldhede Pastorat

Deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Nørre Vium-Herborg-Troldhede Pastorat i Ribe Stift er ledig til besættelse.

Billede af præst til nadver
Herborg Kirke

Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Nørre Vium-Herborg-Troldhede Pastorat, Skjern Provsti er ledig til besættelse den 1. januar 2024 eller snarest derefter.

Aflønning vil ske med en beskæftigelsesgrad på 25% af fuldtidsbeskæftigelse.

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst.

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om sognet / pastoratet og om, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.

Har du lyst til at læse mere om Nørre Vium-Herborg-Troldhede Pastorat og hvordan kirkelivet m.v. er i sognene, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognenes hjemmesider: Alt om Troldhede kirke Nørre Vium Sogn Herborg Sogn

Embedsbeskrivelsen kan du også læse på Ribe Stifts hjemmeside Ribe Stift: Ledige stillinger og via Stiftets Facebook-side.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Du vil også få et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt for en fuldtidsstilling. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

Der er ikke knyttet nogen tjenestebolig til stillingen.

Det forudsættes, at ansøgere har kørekort til almindelig bil (B) og er villig til at bruge egen bil i jobbet.

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.

 

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Elof Westergaard, inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde.

 

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til biskoppen over Ribe Stift pr. mail til: kmrib@km.dk og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

 

Kontaktoplysninger MR-formand Kathrine Stampe, Troldhede Sogn
Telefon 20 66 92 02 ∙ E-mail: 8767@SOGN.DK

Kontaktoplysninger MR-formand Johannes W. Jakobsen, Nørre Vium og Herborg Sogne
Telefon 40 38 36 05 ∙ E-mail: 9124@SOGN.DK

Kontaktoplysninger provst Poul Ivan Madsen, Skjern Provsti:
Telefon 23 42 70 50 ∙ E-mail: skjern.provsti@km.dk

Kontaktoplysninger Ribe Stift
Telefon 75 42 18 00∙ E-mail: kmrib@km.dk        

Kontaktoplysninger biskop Elof Westergaard
v/bispesekretær Dorte Ib:
Telefon 40 11 80 92∙ E-mail: kmrib@km.dk

Opslag: 12. september 2023

Ansøgningsfrist: 2. oktober 2023

 


Overenskomstansat sognepræst søges til Nr.Vium, Herborg og Troldhede kirker

Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Nr. Vium, Herborg og Troldhede Pastorat, i Skjern Provsti i Ribe stift er ledig til besættelse pr 1. januar 2024.

Stillingen er 25% af en fuldtidsstilling

Vi kan tilbyde

  • Et aktivt kirkeliv
  • Godt samarbejde med menighedsrådene, de ansatte, institutioner og foreningslivet.
  • Stor lydhørhed for nye initiativer.
  • Nyistandsat kirke i Troldhede med tilhørende konfirmandstue/ menighedslokale
  • Nyt orgel med 16 stemmer i Herborg kirke i efteråret 2020

Vi ønsker en præst som

  • Er god til at formidle og tolke evangeliet.
  • Har et rummeligt grundtvigsk menneske- og kirkesyn
  • Kan fortsætte udviklingen af sognenes kirkeliv for børn, unge og ældre i samarbejde med vores sognepræst.
  • Har en vindende og inkluderende tilgang til arbejdet
  • Vil varetage gudstjenester en weekend om måneden, tage del i børnearbejdet og tage casualia løbende

De 3 sogne

Vi er 3 aktive sogne og der foregår mange gode initiativer ud fra kirkerne, som tiltrækker mange forskellige kirkegængere i alle aldre. Vi afholder søndagsgudstjenester i både Troldhede, Herborg og Nr Vium kirker og indgår i afløsning med nabokirkerne, efter nærmere aftale med provst.

I kirkerne er der for nuværende følgende aktiviteter (nogle ledet af organist): babysalmesang, dagplejesang mv, spaghettigudstjenester for aldersgruppen 3 år +, minikonfirmander (ca. 2 hold/år), konfirmandundervisning, børnekor, De ni læsninger, ungdomsgudstjenester, alm. gudstjenester og plejehjemsgudstjenester. Der afvikles kirkekaffe, fastelavnsgudstjenester. Der er tradition for et tæt samarbejde med sognenes kirkelige foreninger, herunder børneklubberne.

Pastoratet har en kirke- og kulturmedarbejder på 30 timer der sammen med frivillige og kirkens øvrige ansatte vil udvikle nuværende og nye initiativer.

Nærmere information/

oplysning om sognene

Henvendelse til formændene:

Johannes W. Jakobsen, Nr. Vium / Herborg Menighedsråd tlf. 40383605 og Kathrine Stampe Troldhede Menighedsråd tlf. 20662902

Sognepræst Jens Borg Spliid tlf. 20233730

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk