Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalget

 

Provstiudvalget

Sager der ønskes behandlet på et provstiudvalgsmøde, skal være provstiudvalget i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse.

Billede af provst Peter Viuff

Formand (forretningsførende provst)

Peter Ole Finnemann Viuff

Mail: POFV(at)KM.DK

Mobil: 61 61 92 50

 

 

Næstformand

Marianne Borg

Liljevej 2

6600 Vejen

Medlem

Conny Callesen

Åbrinken 10

6752 Glejbjerg

Medlem

Rigmor Bruun

Folding Kirkevej 6

6650 Brørup

Medlem

Jens Chr. Andersen

Toftager 16

6660 Lintrup

Repræsentant for præsterne:

Jacob Bjorholm

Borgergade 122

6752 Glejbjerg

Provstiudvalgets opgaver:

 - fastsættelse af rammebevilling for kirkekassernes driftsudgifter og bevilling

   til anlægsarbejder.

- fastsætter det samlede ligningsbeløb i provstiet/kommunen

- godkendelse af menighedsrådenes årsregnskaber

- udøvelse af forvaltningstilsyn/legalitetskontrol i forhold til menighedsrådenes

  forvaltning af de bevilgede midler og administration.

- godkendelse af kirkegårdsvedtægter

- fastsættelse af fælles kirkegårdstakster

- godkendelse af sager vedr. præsteembedernes ejendomme

  (salg, nedrivning, ombygning, bortforpagtning).

Overordnet følger provstiudvalget nøje de økonomiske behov i ligningsområder bl.a. gennem investeringsoversigter på anlægsområdet.

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk