Provstiudvalget

 

Provstiudvalget

Sager der ønskes behandlet på et provstiudvalgsmøde, skal være provstiudvalget i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse.

Formand

Bent Karl Nielsen

Paxvej 65

6650 Brørup

Næstformand

Marianne Borg

Liljevej 2

6600 Vejen

Medlem

Conny Callesen

Åbrinken 10

6752 Glejbjerg

Medlem

Margrethe Brink Wind

Dovervej 3, Hjerting

6630 Rødding

Medlem (forretningsførende provst)

Peter Ole Finnemann Viuff

Mail: POFV(at)KM.DK

Mobil: 61 61 92 50

 

 

Repræsentant for præsterne:

Jacob Bjorholm

Borgergade 122

6752 Glejbjerg

Provstiudvalgets opgaver:

 - fastsættelse af rammebevilling for kirkekassernes driftsudgifter og bevilling

   til anlægsarbejder.

- fastsætter det samlede ligningsbeløb i provstiet/kommunen

- godkendelse af menighedsrådenes årsregnskaber

- udøvelse af forvaltningstilsyn/legalitetskontrol i forhold til menighedsrådenes

  forvaltning af de bevilgede midler og administration.

- godkendelse af kirkegårdsvedtægter

- fastsættelse af fælles kirkegårdstakster

- godkendelse af sager vedr. præsteembedernes ejendomme

  (salg, nedrivning, ombygning, bortforpagtning).

Overordnet følger provstiudvalget nøje de økonomiske behov i ligningsområder bl.a. gennem investeringsoversigter på anlægsområdet.

 

Målsætning for PU i valgperioden 2017-2021

Vision:

- I højeste grad et veldrevet, nytænkende og foregangsfremmende provsti.

- Vi vil gøre det nemmere, sjovere, interessant og mere givende at være

   menighedsrådsmedlem i Malt provsti.

 

Målsætning:

- mere information

- flere kurser

- sund økonomi

- at holde kirkeskatten i ro

- facilitere; skabe rum og rammer for udvikling, debat, vidensdeling,

   samarbejde og fælles overvejelser

 

Handlingsplan:

- effektiv og kompetent sagsbehandling

- nærværende - også i praksis

- min. 2-3 årlige fællesmøder med menighedsrådene

- kurser efter aktuelt behov

- formandsmøde 1 gang årligt

- PU nedsætter og lader sig rådgive af ad hoc udvalg (kirkegårdstakster)

  

PU, marts 2018

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk