Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalget

 

Provstiudvalget

Sager der ønskes behandlet på et provstiudvalgsmøde, skal være provstiudvalget i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse.

Her er et billede af Provst Peter Viuff

Formand (forretningsførende provst)

Peter Ole Finnemann Viuff

Mail: POFV(at)KM.DK

Mobil: 61 61 92 50

 

 

Her er et billede af Marianne Borg

Næstformand

Marianne Borg

Liljevej 2

6600 Vejen

Her er et billede af Conny Callesen

Medlem

Conny Callesen

Åbrinken 10

6752 Glejbjerg

Her er et billede af Rigmor Bruun

Medlem

Rigmor Bruun

Folding Kirkevej 6

6650 Brørup

Her er et billede af Jens Chr. Andersen

Medlem

Jens Chr. Andersen

Toftager 16

6660 Lintrup

Her er et billede af Mira Bang Pedersen

Repræsentant for præsterne:

Mira Bang Pedersen

Søndergde 15

6622 Bække

Provstiudvalgets opgaver:

 - fastsættelse af rammebevilling for kirkekassernes driftsudgifter og bevilling

   til anlægsarbejder.

- fastsætter det samlede ligningsbeløb i provstiet/kommunen

- godkendelse af menighedsrådenes årsregnskaber

- udøvelse af forvaltningstilsyn/legalitetskontrol i forhold til menighedsrådenes

  forvaltning af de bevilgede midler og administration.

- godkendelse af kirkegårdsvedtægter

- fastsættelse af fælles kirkegårdstakster

- godkendelse af sager vedr. præsteembedernes ejendomme

  (salg, nedrivning, ombygning, bortforpagtning).

Overordnet følger provstiudvalget nøje de økonomiske behov i ligningsområder bl.a. gennem investeringsoversigter på anlægsområdet.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370