Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 11. august 2020

 

Deltagere: Bent Karl Nielsen, Jacob Bjorholm, Peter Ole Finnemann Viuff, Margrethe Brink Wind

Afbud: Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Conny Callesen

Mødepunkt Referat

1 - Meddelelser

Ingen meddelelser.

2 - Jels MR - Ansøgning om forhøjelse af

stiftsmiddellån og byggemøde i Jels den 30/6-2020

(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 6.

august 2020')

Jels MR har indsendt ansøgning om forhøjelse af

eksisterende lån i stiftsmidler på kr. 1.255.800,- inkl.

moms i forbindelse med den indvendige renovering

af Jels Kirke.

Se redegørelse fra Jørgen Overby´s Tegnestue af 7.

august 2020.

Det blev besluttet, at godkende en forhøjelse af eksisterende stiftsmiddellån vedr. indvendig

renovering af Jels Kirke med op til kr. 1.255.800,-.

Beløbet skal dække følgende arbejder: tillægsarbejder kr. 492.000,-, istandsættelse af 3 yderdøre kr. 150.000,-, istandsættelse af vinduer

inde OG ude, kr. 450.000,- og uforudsete udgifter kr. 163.800,-.

Istandsættelse af malerier udgår derfor af projektet og må forsøges finansieret af fondsmidler.

3 - Budget 2021

(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 6.

august 2020')

Den samlede indtægt i 2021 er af Vejen Kommune

oplyst til at være kr. 60.302.200,-, der fordeles

således:

Landskirkeskat, kr. 9.054.533,-

Stiftsbidrag, kr. 260.149,-

PUK, kr. 1.598.476,-

Andst, kr. 1.445.714,-

Askov, kr. 1.880.757,-

Brørup, kr. 2.970.418,-

Bække, kr. 1.521.556,-

Folding, kr. 7.187.339,-

Føvling, kr. 1.560.057,-

Gesten, kr. 1.760.130,-

Holsted-Sankt Peders, kr. 3.114.636,-

Hovborg, kr. 1.172.409,-

Sønder Hygum, kr. 2.574.184,-

Jels, kr. 3.250.672,-

Lindknud, kr. 1.426.238,-

Lintrup-Hjerting, kr. 1.526.715,-

Læborg, kr. 1.166.581,-

Malt, kr. 1.286.523,-

Rødding, kr. 2.424.178,-

Skodborg, kr. 1.974.427,-

Skrave, kr. 969.081,-

Stenderup, kr. 975.464,-

Veerst, kr. 800.521,-

Vejen, kr. 5.561.038,-

Øster Lindet, kr. 1.133.697,-

Åstrup, kr. 1.706.707,-

Indstilling:

Godkendes efter reguleringer.

Budget 2021 for Malt Provsti godkendt.

4 - Eventuelt

 

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370