Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 17. september 2020

 

Deltagere: Bent Karl Nielsen, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Conny Callesen, Margrethe Brink Wind, Jacob Bjorholm, Peter Ole Finnemann Viuff.

Mødepunkt Referat

1 - Meddelelser

Nyheder fra DAP:

- Ajourført FAQ den 4. august 2020 - Covid 19

- Facilitatorkursus 30. november - 2. december 2020

- Reminder om folkekirkens corona-håndtering

- Ajourføring af retningslinjer for en ansvarlig

genåbning af folkekirken og andre trossamfund og

FAQ om samme den 20. august 2020

- Nyhedsbrev for august 2020 - GiasCentret

- Nyt skoleår for Folkekirkens Kirkemusikskoler

- Bekendtgørelse forlænges (midlertidig fravigelse af

regler om møder)

- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden - august 2020

- Nyhedsbrev fra byggegruppen - september 2020

- Obligatorisk introkursus for nyansatte

- Årsmøde i Folkekirkens Tværkulturelle Center, Ribe

Stift

Ribe Stift har sendt høringssvar til Vejen Kommune i

følgende sager:

Askov Kirke, lokalplan vedr. boligområde i Askov Syd.

Holsted Kirke, solcellepark.

I begge sager er der udgivet udtalelse omkring, at

det ikke vil virke forstyrrende eller påvirke kirkes

omgivelser negativt.

Taget til efterretning.

2 - Brørup MR - ansøgning om frigivelse af midler

m.m.

(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 6.

august 2020')

Brørup MR ansøger om følgende:

Konto i Nordea (638123) kr. 203.747,16

ønskes frigivet til anlægsarbejde med

adgangsparti ved Johanneskirken

Jubilæumskonto i Sydbank (638141) kr.

100.000,- prohibering er ophævet ønskes

anvendt til anlægsarbejde ved Brørup gl.

Kirke

Arv og Donationer konti i Sydbank

(638142/43) ingen oplysninger, ej heller i

Stiftet, Nordea (638144) og Alm. Brand Bank

(638145) kan kun frigives af Stiftet.

MR ønsker alle arv og donationer konti samlet på én

konto og i ét pengeinstitut, frigivelse af anlægskonto

samt tilladelse til at anvende jubilæumskonto til

anlæg.

Indstilling:

Det godkendes, at konto i Nordea med indestående

kr. 203.747,16 samt jubilæumskonto i Sydbank med

indestående kr. 100.000,- anvendes til

anlægsarbejde (adgangsparti ved Johanneskirken).

Arv og donationer konti kan samles i ét pengeinstitut

for så vidt angår legat konti. De to konti vedr. Karen

Augusta mindelegat afgøres af Stiftet.

Det blev godkendt, at konto i Nordea med

indestående kr. 203.747,16 samt jubilæumskonto i

Sydbank med indestående kr. 100.000,- anvendes til

anlægsarbejde (adgangsparti ved Johanneskirken).

Arv og donationer konti kan samles i ét pengeinstitut

for så vidt angår legat konti. De to konti vedr. Karen

Augusta mindelegat afgøres af Stiftet.

3 - Folding MR - ændret kirkegårdsvedtægt til

godkendelse

Punktet udsat til næste møde.

4 - Lintrup-Hjerting MR - udviklingsplan for Lintrup

Kirkegård

(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 6.

august 2020')

Se menighedsrådets tilbagemelding

vedr. kirkegårdskonsulent Anne Skaarup´s udtalelse.

Margrethe B. Wind deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Det blev besluttet, at godkende udviklingsplanen.

5 - Læborg MR - ansøgning om installation af

varmepumpe i kirken

Det blev godkendt, at sende projektet til de kirkelige myndigheders godkendelse. PU traf ikke afgørelse

omkring økonomien, men udelukkende omkring at sende projektet videre.

6 - Åstrup MR - ansøgning om ændringer på

kirkegården

(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde den 6.

august 2020')

Se kirkegårdskonsulentens udtalelse.

Kirkegården blev besigtiget af PU den 3. september

2020.

Conny Callesen og Jacob Bjorholm deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

PU besigtigede Åstrup Kirkegård den 3. september 2020.

Det blev besluttet, at godkende ændringen langs med diget i afd. 1 og ellers afventer PU en samlet

plan for omlægning af kirkegården.

7 - Andst MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

8 - Brørup MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

9 - Bække MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

10 - Folding MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2020

Folding MR oplyser, at underskuddet skyldes

fratrædelse af graver og, at hvis underskuddet ikke

er udlignet i 3. kvartal, så vil MR søge PU om midler.

Indstilling:

Godkendes med bemærkning om, at

driftsunderskud, så vidt det er muligt, skal dækkes af

menighedsrådets frie midler.

Godkendt med bemærkning om, at driftsunderskud, så vidt det er muligt, skal dækkes af

menighedsrådets frie midler.

11 - Føvling MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

12 - Gesten MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

13 - Holsted MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

14 - Hovborg MR - kvartalsrapport for 2. kvartal

2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

15 - Sønder Hygum MR - kvartalsrapport for 2.

kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

16 - Jels MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

17 - Lindknud MR - kvartalsrapport for 2. kvartal

2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

18 - Lintrup-Hjerting MR - kvartalsrapport for 2.

kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

19 - Læborg MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

20 - Malt MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

21 - Rødding MR - kvartalsrapport for 2. kvartal

2020

MR forventer driftsunderskud i 2020 som følge af

opnormering af præstesekretærstillingen.

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt i forhold til menighedsrådets bemærkninger.

22 - Skodborg MR - kvartalsrapport for 2. kvartal

2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

23 - Skrave MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

24 - Stenderup MR - kvartalsrapport for 2. kvartal

2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

25 - Vejen MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

26 - Øster Lindet MR - kvartalsrapport for 2. kvartal

2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

27 - Åstrup MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

28 - PUK - Malt Provsti - Endelig budget 2021

Indstilling:

Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Budget 2021,

Endelig budget afleveret d. 07-09-2020 13:27.

Godkendes.

Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Budget 2021, Endelig budget afleveret d. 07-09-2020 13:27.

Godkendt.

29 - Malt Provsti - godkendt kvartalsrapport pr.

30/6-2020

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 for

provstiudvalgskassen i Malt Provsti er af

Stiftsøvrigheden godkendt uden bemærkninger.

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

30 - Provstesyn 2020

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

31 - Opdateret regnskabsinstruks september 2020 -

PUK

Bilag 8 udfyldes og regnskabsinstruksen

underskrives.

Udfyldt og underskrevet.

32 - Struktur - Malt Provsti

Provsten genopfriskede biskoppens vision. Når de nye MR er sammensat vil der blev nedsat en

arbejdsgruppe.

33 - Opfølgning på temadagen den 16. september

2020

Opfølgning på temadagen den 16/9 og den videre

drøftelse af nedenstående punkter.

- Hvem bestemmer hvad?

- Topstyring eller MRs initiativ?

- Ønsker vi forskellighed eller ensrettethed for

bygninger/personale/kirkegårde?

- Rettidig omhu versus besparelser (hvilket niveau vil

vi gerne have m.h.t. bygningers og kirkegårdes

stand?)

- MRs projekt-ønsker-prioritering

- Vedtægter

Konklusionen af temadagen blev:

- Kortlæggelse af procedure, beskriv den nuværende

- Rådgivning/løftestang, stift og andre PU, MR infomøde

- Fælles fodslag, indhente inspiration

Ny temadag: tirsdag, den 5. januar 2020, kl. 9.00.

34 - Eventuelt

 

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370