Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 3. december 2020

 

Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Bent Karl Nielsen, Jacob Bjorholm, Marianne Kirstine Kirkegaard, Borg, Conny Callesen, Margrethe Brink Wind.

Mødepunlt Referat

1 - Meddelelser

Nyheder fra DAP:

- Kirkeistandsættelsesordningen for 2020.

- Ny ændringsbekendtgørelse, der giver mulighed for

midlertidig fravigelse af regler om det

konstituerende møde.

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2020 fra Andst og

Gesten Kirkekasse er modtaget efter dagsordenen er

udsendt.

Forespørgsel fra FAKK, Ribe afd. omkring deltagelse i

en foredragsaften omkring "Kirkegården som

mødested midt i en tid med forandring".

Taget til efterretning.

Malt Provsti ønsker ikke at være medindbyder vedr. FAKK foredrag.

 

2 - Brørup MR - ændrede kirkegårdsvedtægter

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

3 - Folding MR - ansøgning om gravearbejde på

Folding Kirkegård i.f.m. opførelse af nye

mandskabsfaciliteter

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

4 - Føvling MR - synsudskrifter for 2020

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig

dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

5 - Notat fra Hans Lund, vedr. Gesten Kirke og

murværk

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

6 - Jels MR - Tilsagnsbrev vedr.

Kirkeistandsættelsesordningen 2020 (KM F2.:

134794)

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

7 - Malt MR - synsudskrift for Malt Kirke og

Kirkegård 2020

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig

dækning.

Godkendt under forudsltning af budgetmæssig dækning.

8 - Notat fra Hans Lund, vedr. murværk på Malt

Kirke

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

9 - Vejen MR - afgørelse af sag om indvendig

istandsættelse af Vejen Kirke

Indstilling:

Tages til efterretning.

Marianne Borg deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Taget til efterretning.

10 - Øster Lindet MR - ansøgning om brug af

erstatning

Godkendt.

11 - Brørup MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

12 - Føvling MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

13 - Sønder Hygum MR - kvartalsrapport for 3.

kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

14 - Malt MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

15 - Rødding MR - kvartalsrapport for 3. kvartal

2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

16 - Øster Lindet MR - kvartalsrapport for 3. kvartal

2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

17 - Ribe Stifts behandling af regnskabet for 2019 for provstiudvalgskassen

Provstiudvalget tog Ribe Stifts godkendelse af regnskab 2019 til efterretning.

18 - Orientering om arbejdet med struktur i Malt

Provsti, provstiudvalgsmøde den 3. december 2020

Provsten orienterede om det fremtidige forløb. Der vil være udgift til mødeafholdelse og

sekretærbistand, som afholdes af provstiudvalgskassen.

Conny Callesen blev valgt som PU´s medlem til styregruppen.

19 - Eventuelt

Statistik på hjemmesiden?

Ønsker ingen statistik.

 

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370