Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 7. december 2021

 

Provstiudvalgsmøde den 7. december 2021 - d. 07-12-2021 kl. 13:00 til 15:00

Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Jacob Bjorholm, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen

Afbud: Conny Callesen

Mødepunkt Referat

1 - Meddelelser Nyheder fra DAP:

- Sjælesorgskursus for kirkekulturmedarbejdere i Ribe Stift

- Forlænget sagsbehandlingstid i Folkekirkens Forsikringsenhed

- Coronapas i folkekirken

- Hvordan flytter man faste fridage i forbindelse med jul og nytår?

- Vejledning til menighedsråd og præster (corona)

- Menighedsrådenes konstituering

- Konfirmanddag i Ribe Stift 2022

- GiasCentret holder ferielukket mellem jul og nytår

- Diverse nyheder omkring corona restriktioner

- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden december 2021

- Ny IT-chef til Kirkeministeriet

- Nyt om coronahåndtering i folkekirken

Henvendelse vedr. temperatur- og fugtdatalogning, tidligere udsendt til jer, ingen interesse.

Sikring af gravsten, et punkt til formandsmødet? Nej tak.

GDPR ved KM på formandsmødet. Ja tak.

Taget til efterretning.

2 - Askov MR - synsudskrift for Askov kirke og kirkegård og præstegård

Indstilling: Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

3 - Lintrup-Hjerting MR - revideret kirkegårdsvedtægt

Kirkegårdsvedtægten er tilrettet jævnfør PU ´s afgørelse af 19. oktober 2021.

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

4 - Læborg MR - ansøgning om etablering af urnegravsteder på Læborg Kirkegård

Indstilling:

Sagen sendes til udtalelse hos en kirkegårdskonsulent i Haderslev Stift, hvorefter PU træffer en afgørelse.
5 - Skrave MR - ansøgning om frigivelse af midler Punktet udsat.
6 - Skrave MR - ansøgning om ekstra anlægsbevilling til handicaptoilet Punktet udsat.

7 - Skrave MR - Afgørelse vedr. anmodning om lovliggørelse til en udført istandsættelse af kirkedør ved Skrave Kirke

Indstilling: Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

8 - Veerst MR - ansøgning om nye lamper på kirkegården

Veerst MR ansøger om udskiftning af lamper på kirkegården. De nye placeres hvor de eksisterende står i dag.

Udgiften finansieres af "arv og donationer". Kasseren oplyser, at det er en gave, der for mange år siden er givet til Veerst Kirke og revisor har sagt o.k. til, at en del af beløbet kan anvendes til de nye lamper.

Indstilling: Godkendes og sendes til de kirkelige myndigheders udtalelse.

Godkendt og sendes til de kirkelige myndigheders udtalelse.

9 - Øster Lindet MR - ansøgning om fældning af japansk kirsebærtræ på Øster Lindet Kirkegård

Øster Lindet MR søger om tilladelse til at fælde et japansk kirsebærtræ på kirkegården.

Se kirkegårdskonsulentens udtalelse.

Indstilling: Det ansøgtes godkendes under forudsætning af, at kirkegårdskonsulentens anbefalinger følges.

Det ansøgte blev godkendt under forudsætning af, at kirkegårdskonsulentens anbefalinger følges.

10 - Askov MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

11 - Bække MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

12 - Folding MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

13 - Føvling MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

14 - Gesten MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes

Godkendt.

15 - Hovborg MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

16 - Sønder Hygum MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

17 - Læborg MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

18 - Rødding MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

19 - Skodborg MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

20 - Stenderup MR - kvartalsrapport for 3. kvartal  2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

21 - Veerst MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

22 - Øster Lindet MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.
23 - Ribe Stifts godkendelse af regnskab Provstiudvalget tog Stiftets godkendelse af provstiudvalgskassens regnskab for 2020 til efterretning.
24 - Eventuelt Forslag til, at vi i det nye år har fokus på hvordan kan vi hjælpe de nye menighedsråd (kirkeværge).

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk