Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 9. november 2021

 

Provstiudvalgsmøde den 9. november 2021 - d. 09-11-2021 kl. 10:00 til 12:00

Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Jacob Bjorholm, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Conny Callesen, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen Dagsorden er udsendt på mail til Rigmor Bruun og Jens Chr. Andersen, da de endnu ikke er oprettet i systemet.

Dagsordenen indeholder ét lukket punkt.

Mødepunkt Referat
1 - Konstituering af provstiudvalget

Formand: Peter Viuff

Næstformand: Marianne Borg

Medlem: Conny Callesen

Medlem: Rigmor Bruun

Medlem: Jens Chr. Andersen

Medlem: Jacob Bjorholm (præsterepræsentant)

2 - Forretningsorden for provstiudvalget

Indstilling: Godkendes.

Underskrevet og godkendt.

3 - Opdateret regnskabsinstruks PUK - November 2021

Indstilling: Det sidste udfyldes efter konstitueringen og efterfølgende godkendes.

Underskrevet og godkendt.

4 - Meddelelser

Nyheder fra DAP:

- Nyt intranet: Brugerens behov i centrum

- Liturgiarbejdet i 2020érne skal tryktestes

- Monumentsikkerhed

Taget til efterretning.

5 - Brørup MR - ændringer i Johanneskirken

Indstilling: Tages til efterretning.

Sagen er tidligere behandlet i forbindelse med budgetlægningen for 2022 og der er bevilliget kr. 800.00,- til projektet.

Sagen er derfor sendt til de kirkelige myndigheders godkendelse.

Taget til efterretning. Ribe Stift har ved brev af 4. november 2021 godkendt projektet med henstilling om, at konsulenternes anbefalinger følges.

6 - Føvling MR - ansøgning om 5% midler til rørskade på kirkegården

Føvling Kirkekasse havde primo 2021 kr. 19.471,- i menighedsrådets frie midler.

Indstilling: Ansøgning om 5% midler på kr. 52.537,53 til dækning af uforudset rørskade på Føvling Kirkegård godkendes.

Godkendt ansøgning om 5% midler på kr. 52.537,53 til dækning af uforudset rørskade på Føvling Kirkegård.

8 - Stenderup MR - synsudskrift for Stenderup kirke og kirkegård 2021

Indstilling: Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

9 - Vejen MR - ansøgning om ny stibelægning og fældning af træer på Vejen Kirkegård

Indstilling: Godkendes under forudsætning af kirkegårdskonsulentens bemærkninger i udtalelsen af 11. oktober 2021.

Godkendt under forudsætning af, at der tages højde for kirkegårdskonsulentens bemærkninger i udtalelsen af 11. oktober 2021.

10 - Jels MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

11 - Lindknud MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

12 - Lintrup-Hjerting MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes

Godkendt.

13 - Skrave MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

14 - Vejen MR - kvartalsrapport for 3. 2021

Indstilling: Godkendes.

Godkendt.

15 - Malt Provstiudvalg - godkendt kvartalsrapport pr. 30/6-2021

Indstilling: Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

16 - Indskydergaranti 

Risikovurdering I forbindelse med, at provstiudvalg og menighedsråd ikke længere er omfattet af indskydergarantien, skal provstiudvalget mindst én gang årligt foretage en risikovurdering af midlernes placering, herunder provstiudvalgskassen samt 5% midler.

Indstilling: Provstiudvalget for Malt Provsti vurderer, at midlerne er anbragt sikkert.

Provstiudvalget for Malt Provsti vurderer, at midlerne er anbragt sikkert.

17 - Ny bygningskyndig i Malt Provsti (nord for Kongeåen)

Der blev afholdt samtale med 3 kandidater den 19. oktober 2021.

Endelig beslutning træffes.

Det blev besluttet, at vælge Torben Hagen.

18 - Eventuelt

Fastsættelse af mødedatoer, så husk kalenderen.

Forslag til mødedatoer: 7. december 2021

25. januar 2022

24. februar 2022

22. eller 23. marts 2022

Formandsmøde den 5. april 2022 3. maj 2022

Henvendelse fra Danske Stenhuggerier vedr. sikring af gravsten.

Evt. dato for udarbejdelse af vision/målsætninger for det nye provstiudvalg.

Fremtidige mødedatoer:

7. december 2021, kl. 13.

25. januar 2022, kl. 10.

24. februar 2022, kl. 10.

23. marts 2022, kl. 10 med efterfølgende visionsdrøftelse

Formandsmøde den 5. april 2022, kl. 17.

3. maj 2022, kl. 13.

Punkt til fmd. møde omkring sikring af gravsten.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370