Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 9. september 2021

 

Provstiudvalgsmøde den 9. september 2021 - d. 09-09-2021 kl. 15:30 til 17:30

Deltagere: Bent Karl Nielsen, Peter Ole Finnemann Viuff, Jacob Bjorholm, Conny Callesen, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Margrethe Brink Wind

Dagsorden indeholder et lukket punkt.

Dagsordens punkt Referat

1 - Meddelelser Nyheder fra DAP:

- Ny provst for Holmens og Østerbro Provsti, Københavns Stift

- Invitation til KAS/GIAS kursus

- Ophævelse af regler om virtuelle menighedsrådsmøde

r - Orientering om spørgeskemaundersøgelse

- Videresendelse af post fra virk.dk

- Arbejdspladsvurdering for præster

- Stiftsmøde

- Ny vejledning om medarbejderrepræsentantens rolle og rettigheder

- De særlige corona restriktioner for folkekirken ophører

- Mangler deltagere til KAS/GIAS kurserne.

- Forsikringsenheden nyhedsbrev september 2021

- Feriesaldi i Fravær samt opdatering af Vejledning til indberetning og godkendelse af kørsel

Prisregulering af takster i GIAS for 2022 med +1,6%.

Invitation til fejring af Ribe Stifts vision den 24/9- 202

Taget til efterretning.
3 - Læborg MR - status på lynnedslag , incl. hasteansøgning om jordspyd
Indstilling:
Tages til efterretning og ansøgning om etablering af jordspyd er sendt videre til de
kirkelige myndigheders godkendelse.
Taget til efterretning.
4 - Malt MR - genbehandling af sag om fældning af 2 træer NØ dige På baggrund af udtalelse fra kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov og Seniorrådgiver Simon Skov ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, besluttede provstiudvalget igen, at meddele afslag og fastholde tidligere afgørelse på fældning af 2 træer på den NØ del af Malt Kirkegård.

5 - Rødding MR - tillæg til forpagtningskontrakt til godkendelse Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

6 - Andst MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

7 - Brørup MR - kvartalsrappport for 2. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

8 - Bække MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

9 - Folding MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

10 - Føvling MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

11 - Gesten MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

12 - Hovborg MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

13 - Jels MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

14 - Lindknud MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021 Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

15 - Lintrup-Hjerting MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021 Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

16 - Malt MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

17 - Rødding MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

18 - Skodborg MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021  Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

19 - Skrave MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

Indstilling:

MR bemærkning om istandsættelse af kirkedøren. Arbejdet er ikke indsendt og godkendt af de kirkelige myndigheder. Udgiften finansieres af menighedsrådets frie midler.

Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten med bemærkning om manglende godkendelse af reparation af kirkedør og etablering af ellås. Menighedsrådet bør indsende en redegørelse for manglende godkendelse hos de kirkelige myndigheder.

20 - Stenderup MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

21 - Veerst MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

22 - Vejen MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

23 - Øster Lindet MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

24 - Åstrup MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

25 - Provstiudvalgskassens endelige budget 2022 - Malt Provsti

Indstilling:

Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Budget 2022, Endeligt budget afleveret d. 30-08-2021 14:39 Godkendes.

Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Budget 2022, Endeligt budget afleveret d. 30-08-2021 14:39 Godkendt.
26 - Udpegelse af ny bygningssagkyndig Nord for Kongeåen Det blev besluttet, at rette henvendelse til Lodahls Tegnestue i Fredericia, Keld Pedersen, Varde og Torben Hagen, Bramming og Jørgen Overby´s Tegnestue.

27 - Eventuelt

Ny mødedato i uge 43

Underskrift af referat fra budgetsamråd.

Nye medlemmer til takstudvalget.

Principafgørelse vedr. indvendig istandsættelse af Malt Kirke blev drøftet. PU møde den 19. oktober 2021, kl. 15.30.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370