Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 1. november 2022

 

Referat den 1. november 2022

Referat

Provstiudvalgsmøde den 1. november 2022 - d. 01-11-2022 kl. 10:00 til 12:30
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Jacob Bjorholm, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen.

Mødepunkt Referat
Godkendelse af dagsorden Godkendt.
2 - Meddelelser
Nyheder fra DAP:
- Opdateret - Den nye bogføringslov får betydning for menighedsråd og provstiudvalg
- Nyhedsbrev fra arbejdsgruppen vedr. præsters psykiske arbejdsmiljø
- Inspirationsaften - hvordan forkynder vi for unge?
- Fejl at indefrysning af feriemidler vedr. lokalfinansierede præster er opkrævet via Nets i oktober
- Kirkemusikskolernes kurser 2022 og 2023
- Ny domprovst over Ribe Stift
- Kursus "Introduktion til GIAS" den 22. november 2022
- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden oktober 2022
- Folkekirkens Grønne Omstilling - Temamøde om ladestanderbekendtgørelse
Taget til efterretning.
3 - Godkendelse af regnskab 2021 for alle kirkekasser
Opdateret bilag eftersendes, da vi mangler fra Gesten, Hovborg og Øster Lindet.
Regnskab 2021 for alle kirkekasser blev godkendt.

4 - Andst MR - strategiplan for Andst kirkegård

Indstilling:
Godkendes under hensyntagen til kirkegårdskonsulentens bemærkninger.

Godkendt under hensyntagen til
kirkegårdskonsulentens bemærkninger.
 
5 - Bække MR - budgetoverslag over udgifter i forbindelse med rørskade
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
6 - Føvling MR - ansøgning om ændringer på Føvling Kirkegård Det blev besluttet, at menighedsrådet skal udarbejde
eller få udarbejdet en plan for hele Føvling Kirkegård
med udgangspunkt i kirkegårdskonsulentens udtalelse. Indsendes til provstiudvalgets
godkendelse.
7 - Gesten MR - synsudskrift 2022
Fugtskader ved tårn og orgel.
Ønske om renovering i koret: altertavle, knæfald,
gulv bag alterskranke samt trappe til prædikestol.
Indstilling:
Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.
Provstiudvalget imødeser en rapport på skadens omfang på kirketårnet samt en opfølgning på
punkter fra sidste på provstesyn.
8 - Hovborg MR - fælding af træer på Hovborg Kirkegård
Provstiudvalget besigtigede forholdene den 4. oktober 2022.
Provstiudvalget imødeser en rapport fra en træekspert.
9 - Hovborg MR - ændringer på Hovborg Kirkegård uden tilladelse
Provstiudvalget besigtigede forholdene den 4. oktober 2022.
Det blev besluttet, at menighedsrådet skal udarbejde eller få udarbejdet en plan for hele Hovborg
Kirkegård til provstiudvalgets godkendelse. Kirkegårdskonsulentens anbefalinger
skal indarbejdes i den samlede plan.
10 - Rødding MR - forpagtningskontrakt underskrevet
Provsten har, på bemyndigelse, underskrevet forpagtningskontrakt indåget mellem Rødding MR
og Stursbøl ApS.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
11 - Skrave MR - opførelse af ny toiletbygning og materialeplads ved Skrave Kirke
Sagen er sendt til de kirkelige myndigheders godkendelse.
Der er bevilliget midler til anlægsarbejdet på budget 2022 og 2023 og resten finansieres af
menighedsrådets frie midler.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning, men Skrave MR bedes overveje om der i stedet for SF sten skal være fast bund på
materialepladsen og om der er plads nok til at en minilæsser kan vende på inde på materialepladsen.
Provstiudvalget imødeser menighedsrådets tilbagemelding.
12 - Øster Lindet MR - spørgsmål om sats for kirkelige handlinger Det blev besluttet, at vi ikke fastsætter fælles takst for udlån af kirke og kapel, men menighedsrådet skal
selv udarbejde en takst for udlån af kirken inkl. opvarmning og rengøring. Indsendes til
provstiudvalgets godkendelse.
13 - Øster Lindet MR - ændring af vedtægter for Øster Lindet Kirkegård
Ændring i § 30 - tilføjelser.
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
14 - Åstrup MR - byggesag renovering af kirkedøren i Åstrup Kirke
Vi afventer referat fra MR møde hvorpå sagen harværet behandlet og dokumentation for prisoverslag.
Kassereren har efterfølgende oplyst, at det er begrænset hvad MR kan bidrage med af frie midler.
Sagen indsendes til de kirkelige myndigheders godkendelse. Såfremt menighedsrådet har frie
midler til at finansiere arbejdet afholdes udgiften heraf. I modsat fald søges beløbet på budget 2024.
15 - Skrave MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
16 - Åstrup MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
17 - Kvartalsrapport for 3. kvartal 2022 for provstiudvalgskassen i Malt Provsti
Se forklaring til resultatet i bilag.
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
18 - Fra Ribe Stift, Svarbrev Malt provstiudvalg, godkendt kvartalsrapport pr. 30/6-2022
Ribe Stifts godkendelse af kvartalsrapporten for 2. kvartal 2022 for provstiudvalgskassen.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
19 - DEAS - driftsregnskab 2021/2022
Udviser en tilbagebetaling på kr. 623,91.
Indstilling:
Tages til efterretning.
Taget til efterretning.
20 - Kostprisberegning 2023 og takstudvalg
Medlemmer til takstudvalget.
Der tages kontakt til 3 mulige emner.
21 - Eventuelt Mødedatoer i 2023, herunder dato for
formandsmødet:
Onsdag, den 25. januar 2023, kl. 10
Tirsdag, den 21. februar 2023, kl. 12.30
Onsdag, den 22. marts 2023, kl. 10
Onsdag, den 29. marts 2023, kl. 17 - formands- og kasserermøde - Vejen Sognegård
Torsdag, den 20. april 2023, kl. 10
Onsdag, den 31. maj 2023, kl. 10
Onsdag, den 14. juni 2023, kl. 10

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk