Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 23. marts 2022

 

Provstiudvalgsmøde og visionsdrøftelse den 23. marts 2022 - d. 23-03-2022 kl. 10:00 til 16:00
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Jacob Bjorholm, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen.

Referatet indeholder 2 lukkede punkter.

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Indstilling:
Godkendes.

Godkendt.
2 - Meddelelser
Nyheder fra DAP:
- Ny orlogsprovst i Københavns Stift
- Ny kirkeportal med adgang til menighedsrådets data i DAP
- Forsikringsenhedens nyhedsbrev februar 2022
- Budgetvejledning 2023
- Ribe Stiftsråds fastsættelse af ind- og udlånsrenten for 2023
- Vejledning til menighedsråd og provsti om brug af provstirevisorer
- Kirkemusikerfestival 2022
- Menighedsrådsvalg 2022
- Fakturering af it-udgifter vedr. menighedsrådsvalg i 2020 og 2021
- Næste generation Digital Post
Orientering om opfølgning på ændring af
kirkegårdsvedtægter.
Taget til efterretning.
3 - Askov MR - istandsættelse af Askov Præstgård ved præsteskifte
Bilag eftersendes
Provstiudvalget anmoder Askov og Malt MR om at tage stilling til de to tilbud på et
menighedsrådsmøde og fremsende kopi af referat hvoraf beslutningen fremgår. Derefter vil PU hurtigst
muligt behandle sagen på et Teamsmøde.
5 - Veerst MR fornyet ansøgning om nye lamper på Veerst Kirkegård
Indstilling:
Menighedsrådet fastholder valget af lamper med få ændringer og har beskrevet hvordan arbejdet
udføres. Pris kr. 182.425,- inkl. moms. Indestående på arv og donationer kr. 226.936,-.
Finansieres via arv og donationer.
Sagen indsendes til de kirkelige myndigheders
godkendelse.
Finansiering godkendt og projektet indsendes igen til de kirkelige myndigheders godkendelse.
7 - Budget 2023 - Udmelding af foreløbig driftsramme til kirkekasserne
Indstilling:
Udmelding af den foreløbige driftsramme for 2023 er lig med driftsrammen for 2022 reguleret for
gravstedskapitaler og fratrukket éngangsbevillinger.
Udmelding af den foreløbige driftsramme for 2023 er lig med driftsrammen for 2022 reguleret for
gravstedskapitaler og fratrukket éngangsbevillinger.
8 - Tilbud på ny kopimaskine til provstikontoret
Indhentet 3 tilbud på ny kopimaskine til provstikontoret.
Oversigt for sammenligning.
Det blev besluttet, at vælge tilbuddet fra Redoffice.
9 - Eventuelt  

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370