Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 24. februar 2022

 

Provstiudvalgsmøde den 24. februar 2022 - d. 24-02-2022 kl. 10:00 til 12:30
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Jacob Bjorholm, Rigmor Bruun,
Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen.

Referatet indeholder lukkede punkter.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Indstilling:
Godkendes.

Godkendt.
2 - Meddelelser
Nyheder fra DAP:
- Vil du blive endnu skrappere på feriereglerne
- Afsked ved kgl. resolution - stiftskontorchef Asger
Wilhelm Gewecke
- Bispevalg i Roskilde Stift 2022
- Vær opmærksom på, at der er ændret telefontid
hos Forsikringsenheden
- Er dine konfirmander årets LEGO Mesterbyggere?
- Ophør af restriktioner på Kirkeministeriets område
- Farvel til coronapas og mundbind i folkekirken
- Folkekirken som arbejdsplads
- Tidsrapporter Personregistrering 2021 Q4
- Storm i Danmark
- Ophør af restriktioner på Kirkeministeriets område
- Nyt om fysisk fremmøde og coronapas på
arbejdspladser i folkekirken og andre trossamfund
- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden januar 2022
- Nu er der mulighed for tilskud til istandsættelse af
kirken
- Regulerede satser for folkekirkens konsulenter
samt provstiudvalgets bygningskyndige 2022
Invitation til biskoppens 60 års fødselsdag.
Provstiudvalget kan deltage med 1 person.
Andst, Føvling og Lintrup-Hjerting MR har ansøgt om
optagelse på forårets konsulentrunde.
 

Marianne Borg deltager i biskoppens 60 års
reception.

Taget til efterretning.

3 - Brørup MR - Sikringsrapport for Johanneskirken og Brørup gl. Kirke


Indstilling:
Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

4 - Folding MR - orientering om status i byggesagen vedr. murværk på mandskabsbygning/sognehus


Indstilling:
Tages til efterretning.

Rigmor Bruun gav status på sagsforløbet.
Taget til efterretning.
5 - Folding MR, -Summarisk overslag - renovering af Folding Præstegård
Rigmor fremsender nyt overslag i næste uge inden PU mødet.
Rigmor Bruun deltog ikke i beslutningen af dette
punkt.
Det blev besluttet, at arbejder i konfirmandsten,budgetsat til kr. 86.130,- excl. moms ikke kan
imødekommes, men foreslås dækkes af menighedsrådets egne frie midler. Rest beløbet på
op til kr. 483.611,75 excl. moms finansieres via lån af Stiftsmidler.
Det afklares med Ribe Stift omkring brug af frie midler i forhold til Malt og Folding præstegårdskasse.

6 - Lintrup-Hjerting MR -Foreløbigt byggeregnskab
Dorte Hundstrup har pr. tlf. 08.02.2022 meddelt, at saldoen efter momsafløftning er kr. 1.293.963,97.


Indstilling:
Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

7 - Læborg MR - ændrede kirkegårdsvedtægter til godkendelse


Der er ændringer i § 3, § 5, § 28 og § 30.


Indstilling:
Godkendes.

Godkendt.

8 - Rødding MR - notat vedr. tagrytteren på Rødding Kirke


Tagrytteren er sidst renoveret i 2013 til 500.000,-.


Indstilling:
Tages til efterretning og vi afventer menighedsrådets
stillingtagen til rapporten.

Taget til efterretning og vi afventer menighedsrådets stillingtagen til rapporten. Vi opfordrer til indsende
sagen til optagelse på en konsulentrunde eller alternativt selv bekoste de kirkelige myndigheders
udtalelse til rapporten forinden menighedsrådet igangsætter et projekt.

10 - Veerst MR - Afgørelse vedr. nye lamper langs kirkegangen ved Veerst Kirke


Indstilling:
Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

11 - Årsregnskab 2021 for provstiudvalgskassen i Malt Provsti


Indstilling:
Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Regnskab
2021, Afleveret d. 07-02-2022 12:39 - Godkendes.

Malt Provstiudvalg, CVR-nr. 21351873, Regnskab 2021, Afleveret d. 07-02-2022 12:39 - Godkendt med
bemærkning om en tastefejl i resultatdisponeringen på kr. 70.000,- Konto 741154 "rest feriemidler til
personalekonsulenten" skal være kr. 527.031,- og IKKE 597.031,-. Differencen kr. 70.000,- tilføres
741110 "menighedsrådets frie midler" så saldoen er kr. 346.830,47.

12 - Formandsmødet - diverse


Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

13 - Eventuelt
Forslag til nye mødedatoer til PU møder og dato til budgetsamråd:
torsdag, den 16. juni 2022, kl. 10.00
onsdag, den 24. august 2022, kl. 10.00
onsdag, den 7. september 2022, kl. 19
(budgetsamråd)
torsdag, den 22. september 2022, kl. 10.00
onsdag, den 1. november 2022, kl. 10.00
onsdag, den 14. december 2022, kl. 10.00


Punkter til mødet med provstirevisor den 23. marts 2022.

Nye mødedatoer til PU møder og dato til budgetsamråd:
torsdag, den 16. juni 2022, kl. 10.00
onsdag, den 24. august 2022, kl. 10.00
onsdag, den 7. september 2022, kl. 19
(budgetsamråd)
torsdag, den 22. september 2022, kl. 10.00
onsdag, den 1. november 2022, kl. 10.00
onsdag, den 14. december 2022, kl. 10.00

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk