Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 31. marts 2022

 

Ekstraordinært provstiudvalgsmøde den 31. marts 2022 - d. 31-03-2022 kl.
16:30 til 17:00
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Jacob Bjorholm, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen,
Conny Callesen, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg

Mødepunt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
2 - Askov MR - istandsættelse af Askov Præstegård
ved præsteskifte
Det blev godkendt, at yde en 5% bevilling på kr. 491.332,25 til istandsættelse af Askov Præstegård i
forbindelse med præsteskifte.
 
3 - Eventuelt Drøftelse af foreløbig udmelding af driftsramme til
budget 2023 til Askov/Malt og Brørup/Folding i
forbindelse med pastoratsændringer pr. 1. marts 2023.
Henvendelse fra Veerst MR omkring prisstigning.

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk