Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 4. januar 2024

 

Ekstraordinært provstiudvalgsmøde den 4. januar 2024 - d. 04-01-2024 kl. 08:30 til 09:30
Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Rigmor Bruun, Jens Christian Kølbæk Andersen, Conny Callesen, Mira Bang Pedersen.

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Godkendes.
Godkendt.
2 - Meddelelser
Nyheder fra FIN:
- Ny kampagne: Omsorg uden omveje
- Biskoppens julehilsen
- Migrantgudstjeneste
- Kontoplaner for menighedsråd og provstiudvalg for 2024
- Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering for 2023
- Til alle menighedsråd der ejer jord beliggende i et Natura 2000 område
Taget til efterretning.
3 - Holsted og Sankt Peders MR - Istandsættelse af Holsted Præstegård
Licitation ligger væsentligt under bevillingen. Læs venligst vedhæftede dokumenter.
Provstiudvalget besluttede at godkende menighedsrådets indstilling, inklusiv ønske om
ekstraarbejder. Der skal indhentes to tilbud på entredør.
4 - Høring - Nyt pastorat Holsted og Føvling m.fl.
Høring omkring nyt pastorat:
Holsted og Sanket Peders samt Føvling og Stenderup sogne bliver ét pastorat: Holsted - Føvling pastorat.
Holsted er hovedsognet.
Provstiudvalget skal afgive høringssvar.
Provstiudvalget har ikke yderligere bemærkninger end at provstiudvalget senere, sammen med
menighedsrådene, vil tage stilling til børne-unge præstedelen i provstiet.
Provstiudvalget foreslår, at navnet på det nye pastorat bliver Holsted-Føvling og Stenderup
Pastorat.
5 - Eventuelt
Afbud fra Poul Klenz Larsen til formands- og budgetmødet den 9. april 2024. Hvad gør vi så?
Det blev besluttet, at spørge Poul Klenz Larsen om andre mulige datoer og så afvikles mødet som et
Teams møde.
Vi inviterer provstirevisor til den 9. april 2024.
Jens Chr. Andersen orienterede om udskiftning af varmepumpe i Lintrup Præstegård.
Mira B. Pedersen orienterede om orglet i Veerst. Der er kommet vand igennem hele orglet.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370