Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Samarbejdsaftaler

 

RAMS

Vedtægt for samarbejde

Vedtægt for samarbejde mellem Malt Provstiudvalg og menighedsråd i Malt Provsti

om ”Malt Provstiudvalgs Fælles Finansiering af udgifter til RAMS” -

i medfør af § 43 a, jf. 42 a i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013.

 

DELTAGERE OG FORMÅL

§ 1. Samarbejdet omfatter Provstiudvalgskassens fælles finansiering af udgifter til følgende sognes deltagelse i RAMS, Menighedsrådenes skoletjeneste i Ribe Stift:

Andst, Askov, Brørup, Bække, Folding, Føvling, Gesten, Holsted-Skt. Peders, Hovborg, Sønder Hygum, Jels, Lindknud, Lintrup-Hjerting, Læborg, Malt, Rødding, Skodborg, Skrave, Stenderup, Veerst, Vejen, Øster Lindet og Åstrup sogne.

HJEMSTED

§ 2. Samarbejdet har hjemsted i Malt Provsti.                          

IKRAFTTRÆDEN

§ 3. Samarbejdet træder i kraft 1. januar 2019.

FINANSIERING

§ 4. Samarbejdet finansieres af Malt provstiudvalgskasse.

TILSYN, VILKÅR FOR OPHÆVELSE OG TVISTER

§ 5. Der er ingen særlige tilsynsopgaver, idet udgifterne indgår i Provstiudvalgets kasse og dermed i Ribe stifts tilsyn med kassen. 

§ 6. Beslutning om ophævelse af samarbejdet kan træffes af de deltagende menighedsråd med virkning fra et kalenderår.

Sag om ophævelse af samarbejdet kan rejses af hver af de i samarbejdet deltagende parter til drøftelse første gang på et års budgetformøde og beslutning ved anden gangs drøftelse på det efterfølgende budgetsamråd.   

§ 7. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt, eller om forholdet

mellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes, kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse.

VILKÅR FOR ANDRE MENIGHEDSRÅDS OPTAGELSE I SAMARBEJDET

§ 8. Andre menighedsråd kan alene optages i samarbejdet hvis de opstår som konsekvens af ændring af sogne/menighedsråd i Malt provsti.

IKRAFTTRÆDEN

§ 9. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2019.

§ 10. De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten ved henvendelse til de enkelte menighedsråd eller provsti eller stift. Vedtægten er endvidere offentliggjort på:

http://ribestift.dk/menighedsraad/samarbejdsaftaler/

Underskriftsblad kan fåes ved henvendelse til provstikontoret.

 

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk