Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 12. november 2020

 

Deltagere: Peter Ole Finnemann Viuff, Bent Karl Nielsen, Conny Callesen, Margrethe Brink Wind, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Jacob Bjorholm.

Mødepunkt Referat

1 - Meddelelser

Nyheder fra DAP:

- Undersøgelse om hærværk som er udsendt til

menighedsrådenes postkasser

- Nyt PC-supportforum

- Menighedsrådsvalg - første valgte

- Inspiration til de kommende højtider med coronarestriktioner

- Ny version af Folkekirkens Projektmodel

- Nye Q&As vedr. kravet om brug af mundbind eller

visir

- Budgettet for folkekirkens fællesfond er nu på

plads

- Menighedsrådsvalg: Indberetning om konstituering

Taget til efterretning.

2 - SLETTES

Punktet er behandlet på PU mødet den 21/10-2020,

men kan desværre ikke slettes.

 

3 - Føvling MR - forespørgsel vedr. opmåling af

kirkegårde

Forespørgsel fra graveren i Føvling vedr. opmåling af

kirkegårde. Indhentning af fælles tilbud på opmåling

af kirkegårde.

Provstiudvalget besluttede, at vi ikke indhenter fælles tilbud på droneopmåling af kirkegårde og EG´s

kortmodul.

4 - Stenderup MR - synsudskrift for Stenderup kirke

og kirkegård

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig

dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

5 - Askov MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Peter Viuff deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Godkendt.

6 - Bække MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

7 - Hovborg MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

8 - Jels MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

9 - Lindknud MR - kvartalsrapport for 3. kvartal

2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

10 - Lintrup-Hjerting MR - kvartalsrapport for 3.

kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Margrethe Wind deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Godkendt.

11 - Læborg MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

12 - Skrave MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

13 - Veerst MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

14 - Vejen MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Marianne Borg deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Godkendt.

15 - Åstrup MR - kvartalsrapport for 3. kvartal 2020

Indstilling:

Godkendes.

Conny Callesen og Jacob Bjorholm deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Godkendt.

16 - Godkendelse af regnskab 2019 for alle

kirkekasser i Malt Provsti

PWC - samlet oversigt over revisionsbemærkninger -

regnskab 2019.

Gennemgang af revisionsbemærkninger for alle kirkekasser.

Regnskab 2019 for alle kirkekasser blev godkendt.

17 - Annoncering i Flytteguiden Vejen kommune og

omegn og JS Danmark

Det blev besluttet, at PU ikke ønsker at gøre brug af

JS Danmark og Flytteguidens tilbud.

18 - DEAS - driftsregnskab 19/20

Driftsregnskabet for 19/20 udviser en efterbetaling

på kr. 4.702,59.

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

19 - Personalekonsulent v/ provsten

Det blev besluttet, at få personalekonsulenten fra Grene og Varde Provstier til at holde et oplæg for

Malt PU. Den 3. december 2020, kl. 12.30.

20 - Eventuelt

Ny dato til PU mødet i januar, da provsten er på

kursus.

Info-aften den 4/2-21, sted og antal personer i

forhold til corona restriktioner?

Coronatests for præster.

PU mødet den 26. januar 2021 flyttes til den 20. januar 2021, kl. 16.30.

Infomøde for MR den 2/2, kl. 17, 4/2, kl. 17, den 9/2, kl. 17.

 

 
Malt Provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 61 61 31 56, Email: malt.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21351873 - EAN nr.: 5798000856370