Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat den 6. august 2020

 

Deltagere: Bent Karl Nielsen, Jacob Bjorholm, Marianne Kirstine Kirkegaard Borg, Conny Callesen, Margrethe Brink Wind, Peter Ole Finnemann Viuff.

Mødepunkt Referat

1 - Meddelelser

Nyheder fra DAP:

- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden juni 2020

- Ny bekendtgørelse vedr. fravigelse ved møder

(Covid-19)

- Stiftsmøde 2020

- Menighedsrådspostkassen skifter udseende

- Ny regnskabsinstruks for folkekirkens kasser

- Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden juli 2020

- Udmelding af landskirkeskat og udligningstilskud for 2021.

Taget til efterretning.

2 - Brørup MR - klage vedr. Johanneskirkegården

Klage vedr. pasning/vedligeholdelse af fælles arealer

på kirkegården ved Johanneskirken.

Provstiudvalget har ikke kompetence til at træffeafgørelse omkring vedligeholdelse af kirkegårdens

fællesarealer og tomme gravsteder.

Provstiudvalget har forståelse for, at de pårørende ikke synes det er pænt og rart, at have et gravsted,

der ligger op til et tomt gravsted, som bliver brugt til kompostering.

3 - Brørup MR - ansøgning om frigivelse af midler

m.m.

Brørup MR ansøger om følgende:

Konto i Nordea (638123) kr. 203.747,16

ønskes frigivet til anlægsarbejde med

adgangsparti ved Johanneskirken

Jubilæumskonto i Sydbank (638141) kr.

100.000,- ønskes frigivet til anlægsarbejde

ved Brørup gl. Kirke

Arv og Donationer konti i Sydbank

(638142/43), Nordea (638144) og Alm. Brand

Bank (638145) ønskes samlet til én konto

med i alt indestående på kr. 83.704,45.

Indstilling:

Godkendes.

Provstiudvalget ønsker oplyst til hvilke formål 2 af arv og donationer kontiene er prohiberet, førend

ansøgningen kan behandles.

4 - Folding MR - udtalelse fra Den kgl.

Bygningsinspektør

Udtalelse fra Den kgl. Bygningsinspektør vedr.

opførelse af mandskabsfaciliteter m.m. ved Folding

Kirke.

Samlet pris kr. 5.863.896,- som er bevilliget på

budget 2021.

Provstiudvalget godkendte projektet og har bevilliget udgiften på budget 2021.

5 - Holsted og Sankt Peders MR - renovering af

klokkestabel på Holsted Kirkegård

Renovering af klokkestablen på Holsted Kirkegård.

Pris kr. 450.000,-.

Beløbet bevilliges på budget 2021.

Indstilling:

Godkendes.

Provstiudvalget har besigtiget klokkestablen på Holsted Kirkegård.

Forinden provstiudvalget kan behandle ansøgningen om kr. 450.000,-, anbefaler provstiudvalget MR, at få

udarbejdet et projekt.

6 - Holsted og Sankt Peders MR - adgangsforhold

ved Sankt Peders Kirke

Besigtigelse torsdag, den 6. august 2020, kl. 14.00.

Provstiudvalget besigtigede adgangsforholdene ved Sankt Peders Kirke og MR arbejder videre med planerne.

7 - Holsted og Sankt Peders MR - synsrapporter for

2020

Synsrapporter for Holsted Præstegård, Sognegården,

Sankt Peders Kirke og Kirkegård, Holsted Kirke,

Kirkegård og Graverbygning.

Bevilliges kr. 317.000,- på budget 2021 til udbedring

af en del synsudsatte arbejder.

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig

dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

8 - Sønder Hygum MR - synsrapport 2020

Synsrapport for Sønder Hygum Kirke og Kirkegård

samt Sognehuset for 2020.

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig

dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

9 - Jels MR - Ansøgning om forhøjelse af

stiftsmiddellån og byggemøde i Jels den 30/6-2020

Jels MR har indsendt ansøgning om forhøjelse af

eksisterende lån i stiftsmidler på kr. 1.255.800,- inkl.

moms i forbindelse med den indvendige renovering

af Jels Kirke.

Punktet udsat.

10 - Lintrup-Hjerting MR - Afgørelse på ansøgning

om installation af affugter i Lintrup Kirke

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

11 - Lintrup-Hjerting MR - udviklingsplan for Lintrup

Kirkegård

Vi afventer menighedsrådets kommentar til

kirkegårdskonsulent Anne Skaarup´s udtalelse.

Punktet udsat.

12 - Stenderup MR - ansøgning om frigivelse af

indestående

Tages til efterretning, er ekspederet i sommerferien

efter aftale med provstiudvalgsformanden.

Taget til efterretning.

13 - Øster Lindet MR - synsrapport 2020

Synsrapport 2020 for Øster Lindet Kirke, Kirkegård og

kapel.

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig

dækning.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

14 - Åstrup MR - ansøgning om ændringer på

kirkegården

Se kirkegårdskonsulentens udtalelse.

Punktet udsat. PU skal besigtige Åstrup Kirkegård den 3. september 2020, kl. 16.00.

15 - Kvartalsrapport pr. 30. juni 2020 for PUK Malt

Provsti

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

16 - Reviderede kirkegårdstakster gældende fra

2021

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt. Kirkegårdsleder Søren Mathiasen afregnes for hans arbejde med kostprisberegningen.

17 - Provstisekretærenes årsmøde 2020

Sekretærens deltagelse i provstisekretærforeningens

årsmøde 2020. Pris kr. 3.700,- + transport.

Indstilling:

Godkendes.

Godkendt.

18 - DEAS - huslejestigning

Indstilling:

Tages til efterretning.

Taget til efterretning.

19 - Budget 2021

Den samlede indtægt i 2021 er af Vejen Kommune opyst til at være kr. 60.302.200,-, der fordeles

således:

Landskirkeskat, kr. 9.054.533,-

Stiftsbidrag, kr. 260.149,-

PUK, kr. 1.598.476,-

Andst, kr. 1.445.714,-

Askov, kr. 1.880.757,-

Brørup, kr. 2.970.418,-

Bække, kr. 1.521.556,-

Folding, kr. 7.187.339,-

Føvling, kr. 1.560.057,-

Gesten, kr. 1.760.130,-

Holsted-Sankt Peders, kr. 3.564.636,-

Hovborg, kr. 1.172.409,-

Sønder Hygum, kr. 2.574.184,-

Jels, kr. 2.624.694

Lindknud, kr. 1.426.238,-

Lintrup-Hjerting, kr. 1.526.715,-

Læborg, kr. 1.166.581,-

Malt, kr. 1.286.523,-

Rødding, kr. 2.424.178,-

Skodborg, kr. 1.974.427,-

Skrave, kr. 969.081,-

Stenderup, kr. 975.464,-

Veerst, kr. 800.521,-

Vejen, kr. 5.561.038,-

Øster Lindet, kr. 1.133.697,-

Åstrup, kr. 1.706.707,-

Indstilling:

Godkendes efter reguleringer.

Punktet udsat.

20 - Eventuelt

 

 

 
Malt provsti, Jacob Gades Allé 4, 1. sal , 6600 Vejen. Tlf. 75 36 02 00, Email: malt.provsti(a)km.dk